Svržno 2020

Spolek chovatelů sportovních koní, Svaz chovatelů Slovenského teplokrevníka CS a Stanice hřebců Pernarec pořádají

VI. Výstava hříbat slovenského teplokrevníka CS a hříbat všech svazů EU (včetně ČT)

17. 10. 2020
Dvůr Svržno u Hostouně

PROGRAM

do 9.30 přejímky

10.00 - Výstava hříbat CS, hřebečci, klisničky zvlášť (nejhezčí hřebeček, nejhezčí klisnička, celkový vítěz CS) - Výstava ostatních hříbat EU (včetně ČT), hřebečci, klisničky zvlášť (nejhezčí hřebeček, nejhezčí klisnička, celkový vítěz EU)

Finále:
CS, EU - Nejhezčí hříbě výstavy 2020
Během výstavy proběhne čipování hříbat CS

Ubytování, ustájení a přihlášky CS a EU:
Bedřich Hanák: Tel.: 774 657 736
Jana Hanáková: Tel.: 728 501 272, e-mail: mejaha@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek 12. 10. 2020

Přehlídka hřebců do plemenitby na rok 2021 v Plzeňském a Karlovarském kraji

18. 10. 2020
Dvůr Svržno u Hostouně od 10:00 hod

Ubytování a ustájení:

Ubytování, ustájení a přihlášky CS a EU:

Bedřich Hanák
Tel.: 774 657 736

Jana Hanáková
Tel.: 728 501 272, e-mail: mejaha@seznam.cz

VI. ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ SKOKU VE VOLNOSTI

18. 10. 2020
Dvůr Svržno u Hostouně od 12:00 hod

PROGRAM

Skok ve volnosti

2 letí 120 cm • 3 letí 130 cm • 4 letí 140 cm

Startovné 400 Kč

Ceny v každé kategorii v hodnotě 5000 Kč

Ubytování, ustájení a přihlášky:

Jana Hanáková
Tel.: 728 501 272, e-mail: mejaha@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek 13. 10. 2020

Mediální partneři - Obě akce budou přenášeny televizí Equi TV

Dvůr Svržno u Hostouně - Mapa